Se pensate che i vostri prodotti italiani possano essere interessanti per il mercato Polacco o viceversa, ma non avete mai pensato di esportarli perché quel mercato vi è sconosciuto, non esitate a proporvi come nostri partner commerciali.

Esponeteci la vostra produzione e le vostre condizioni commerciali.

Un nostro team di esperti analisti di mercato vi consiglieranno sulla fattibilità ed opportunità di una simile scelta o, al contrario, ve la sconsiglieranno.

Avrete poi la possibilità di essere seguiti sin dalla redazione di un accurato business plan, dalla ricerca del mercato più adatto alle vostre proposte, fino all’evasione delle pratiche burocratiche relative ai vostri rapporti commerciali con i clienti ed ai rapporti con i dipendenti.

 

If you think your Italian products may be of interest to the Polish market, or vice versa, but you never thought to export because that market is unknown, do not hesitate to offer yourselves  as our business partners.

Expose your production and your commercial terms.

One of our  expert market analysts will advise you on the feasibility and desirability of such a choice or, on the contrary, they will keep you away from negative choises.

You will then have the opportunity to be followed since the drafting of a detailed business plan, research the market more suited to your proposals, through fulfillment of the paperwork related to your business relationships with customers and relationships with employers.

 

Jeśli uważasz, że włoskie produkty mogą być interesujące dla polskiego rynku, lub na odwrót, ale nigdy nie myślałeś, aby eksportować, ponieważ rynek ten jest Tobie nieznany, nie wahaj się lecz zostań naszyn partnerem handlowym.

Przedstawcie swoje produkty oraz warunki handlowe.

Nasz zespół ekspertów analizujacych rynek udzieli informacji na temat możliwości i celowości danego wyboru lub, wręcz przeciwnie, odradzi dany rynek zbytu.

Oferujemy nasza pomoc i wsparcie już od pierwszych kroków, poczawszy od możliwości przygotowania biznes planu, poszukiwanie rynku zbytu odpowiadajacego Waszym wymaganiom  aż po wypełnienie formalności biurowych dotyczacych relacji biznesowych z klientami jak również z pracownikami.